GƯƠNG KHIÊM NHƯỜNG (Ph.14) MS Giăng – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM