SỰ TỐT LÀNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Mục sư Tiến sĩ Phao-Lô – 08.2014 – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM