KINH THÁNH & ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN (Ph.4) MS.TS Mác – 05/2015 – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM