Lược Sử Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm

30 NĂM THÀNH LẬP (1988 – 2018)

Ngày 07 tháng 07 năm 1988, là khởi điểm Đức Thánh Linh đã thăm viếng mạnh mẽ trên một số Tôi Con Chúa, khi những con người này hạ mình xuống kiêng ăn cầu nguyện bảy ngày, trong một tư gia tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh…

Ngày 07 tháng 07 năm 1988, chính là thời điểm khai sinh Hội Thánh Tư Gia tại Việt Nam, với “phong trào Báp-tem trong Đức Thánh Linh” và cũng là ngày thành lập Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm (LĐTGPÂ), với các nguyên nhân sau:

  • Các Mục sư lãnh đạo và một số tín hữu đầu tiên của LĐTGPÂ đã được ảnh hưởng mạnh bởi sự thăm viếng của Đức Thánh Linh trong thời điểm này và cùng ao ước giữ lửa phục hưng của Thánh Linh, như trong Lê-vi ký 6:9 “lửa của bàn thờ giữ cho cháy luôn.”.
  • Tên LĐTGPÂ được đặt có ý nghĩa như sau: “Liên Đoàn”– Nghĩa là liên kết những người hầu việc Chúa, những đoàn thể, cũng như các tín hữu cùng một lòng tín kính Đức Chúa Trời, cùng được cứu rỗi bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, cùng một trách nhiệm trong quyền năng, ân tứ Đức Thánh Linh, chung một khải tượng: Ra đi “Truyền Giáo Phúc Âm” – hay ra đi để công bố sự cứu rỗi bởi Cứu Chúa Giê-xu – cho các dân tộc, cho đồng bào Việt Nam, cũng như các quốc gia lân cận và xây dựng Hội Thánh Phúc Âm, trên tinh thần – Hội Thánh yêu thương nhau như một gia đình, tiếp tục rao giảng Phúc Âm và môn đệ hóa cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại…Như khải tượng: “Hãy mở rộng nơi trại ngươi, giương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật hẹp; hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc! Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả; dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư.” (Esai 54:2-3).
  • LĐTGPÂ được Chúa kêu gọi để “giảng Tin Lành cho muôn dân”và đặc biệt chú ý đến việc truyền giáo cho đồng bào dân tộc tại những nơi khó khăn… hầu quyền năng Tin Lành bởi Thánh Linh, sẽ đem lại sự thay đổi cho những người nghèo khó, vùng sâu – vùng xa, được kinh nghiệm thịnh vượng thuộc linh, góp phần xây dựng Hội Thánh mạnh mẽ và ổn định quê hương – đất nước.

Cảm tạ Chúa, những thành viên đầu tiên của LĐTGPÂ đã như tắm mình trong dòng thác tuôn đổ của Đức Thánh Linh… Hội Thánh tại Việt Nam như được viết tiếp những trang sử mới trong sách “Công Vụ Các Sứ Đồ”, mở ra một thời kỳ mới trong sự vận hành mạnh mẽ của Đức Thánh Linh với nhiều tấm lòng được đụng chạm để có những đời sống tận hiến cho chánh nghĩa Đấng Christ… Trong sự vận hành mạnh mẽ của Đức Thánh Linh, hàng trăm nhà truyền giáo tình nguyện đã ra đi trên mọi miền đất nước, với những ân tứ Thánh Linh và quyền năng dấu kỳ phép lạ được Chúa Thánh Linh bày tỏ… Qua đó, hàng ngàn đến hàng chục ngàn người của nhiều dân tộc khác nhau đã tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu, trên mọi miền đất nước…

“Hội Thánh Tư Gia” nói chung và LĐTGPÂ nói riêng với phong trào Báp-tem trong Đức Thánh Linh đã được thành lập… Đây cũng là thời điểm nhiều người được dấy lên để bước vào “cánh đồng thuộc linh” và được Chúa chọn để trở nên những lãnh đạo của nhiều Giáo hội Tin Lành. Để ngày hôm nay, sau ba mươi năm, hàng trăm Hội Thánh thầm lặng, lẫn công khai được hình thành và phát triển trên khắp các tỉnh thành tại Việt Nam và những quốc gia lân cận… qua những con người “chẳng ra gì” như mô tả của Thánh Kinh, sáchCô-rinh-tô thứ I, chương 1, câu 26 đến 31:

“Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta; hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.”

Thật Lời Thánh Kinh đã ứng nghiệm cách diệu kỳ, khi “những bàn chân rao giảng Tin Lành” bằng lòng bước theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh:

Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành… Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.” (Mác 16: 17,18,20)

Những Lời Đức Chúa Giê-xu phán hứa với các môn đệ Ngài trong Hội Thánh đầu tiên thể nào, thì trong giai đoạn này được ứng nghiệm cách lạ lùng:

Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công vụ 1:8)

Có thể nói, Thành phố Hồ Chí Minh như “thành Giê-ru-sa-lem” (nay là Giáo hạt Tiên Tri) và “Tin Lành là quyền phép để cứu mọi kẻ tin đã lan nhanh đến những khu vực phụ cận như những “xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri…” . Đức Thánh Linh đã đến trên các tỉnh thành, giống như những gì Ngài đã làm tại Thành phố        Hồ Chí Minh và thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều lần; để thêm nhiều nhà truyền giáo được sai đi, nhiều tội nhân tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu, nhiều dân tộc được giải thoát khỏi quyền của sự tối tăm,      mê tín, nghèo đói… hầu Danh Đức Chúa Giê-xu được vinh hiển…

Tháng 05.1989, tại Cao nguyên Di Linh, lửa Thánh Linh lại tiếp tục bừng cháy đến cộng đồng dân tộc Koho, một số thành viên trong LĐTGPÂ (những nhà truyền giáo tiên phong ngày ấy hiện nay là những Mục sư lãnh đạo trong Ban Điều Hành – LĐTGPÂ), đã khởi sự truyền giáo mở Hội Thánh tại Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng cho đồng bào dân tộc Koho (nay là Giáo hạt Ma-thi-ơ).

Cũng trong thời gian này, Đức Thánh Linh đã hành động rất mạnh mẽ tại thôn 2 (xã Tân Thượng, huyện Di Linh), Đoàn truyền giáo đã đi “từ nhà này sang nhà khác”, từ đầu thôn đến cuối thôn… hầu hết những đồng bào Koho trong thôn 2, xã Tân Thượng, huyện Di Linh, đã quay trở lại tiếp nhận Chúa chỉ trong vài ngày… Đâu đó trong thôn bắt đầu vọng lên những lời hát tạ ơn sự cứu chuộc và chữa lành của Chúa… những âm thanh cầu nguyện trong tiếng mới bắt đầu vang vang trong từng căn nhà sàn, tưởng như vượt mọi không gian và thời gian, chẳng kể ngày hay đêm khuya, những lời cầu nguyện vang vọng, tuôn trào“như sông nước hằng sống… chảy từ lòng mình” (Giăng 7:38a)… Những giờ nhóm kéo dài từ chiều đến 2 – 3 giờ sáng hôm sau… những con mắt mở to trong ánh đèn dầu leo lét, mặt cho những ngọn gió lạnh lùng, như vô tình lùa vào nhà sàn đơn sơ qua những tấm ván hở… cũng không ngăn được những tấm lòng khát khao Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời… mặt cho thời gian cứ dần trôi sang ngày hôm sau; mặt cho gió lạnh buốt về đêm; mặt  cho sê-sa dòm ngó, bắt bớ… đã nhiều lần người truyền đạo đã ngưng bài giảng và lại giảng tiếp bài giảng khác… vì dân sự khao khát Lời Chúa… khát khao của những tấm lòng với “tình yêu Chúa ban đầu”… và từ đây những Hội Thánh Samuel, Hội Thánh An-ti-ốt được hình thành trên cao nguyên Lâm Đồng…

Cuối năm 1989 và đầu năm 1990, qua nhiều con người được cứu trong Danh Cứu Chúa Giê-xu và được thay đổi bởi phép lạ từ năng quyền của Đức Thánh Linh, Hội Thánh tiếp tục mở rộng ra toàn tỉnh Lâm Đồng: Tại huyện Đơn Dương, Tin Lành quyền năng đã đến với dân tộc Ch’ru (nay là GH Luca). Từ đây, Hội Thánh Chúa đã truyền giáo cho dân tộc Ralay và dân tộc Chăm tại tỉnh Ninh Thuận…

Cuối năm 1990, từ những Hội Thánh đầu tiên tại Huyện Di Linh (Lâm Đồng), những nhà truyền giáo tình nguyện được Đức Thánh Linh hướng dẫn băng rừng, vượt sông đến với dân tộc Mạ và dân tộc M’Nông tại tỉnh Đắk Nông và tỉnh Đắk Lắk, từ đây Giáo hạt Giăng được hình thành để tiếp tục thắp sáng Tin Lành quyền năng với lửa Thánh Linh đến với các phần còn lại của cao nguyên đất đỏ bazan…

Đầu năm 1991, một số con cái Chúa dân tộc Mạ, từ Đắc Nông di chuyển sang xã Phi Liêng (huyện Đam Rông, Lâm Đồng), truyền giáo và thành lập Hội Thánh tại đây, từ đó Giáo hạt Công vụ (viết tắt của Công vụ các sứ đồ) được hình thành bao gồm dân tộc Mạ, dân tộc Koho và dân tộc Kinh, bao gồm 2 huyện : Đam Rông và Lâm Hà, thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Cuối năm 1991 và đầu năm 1992, một khu vực cách thành phố Hồ Chí Minh 100 Km về phía Tây là tỉnh Bình Phước (tỉnh Sông Bé lúc bấy giờ) những nhà truyền giáo đã ngập chìm trong “cơn dư chấn thuộc linh”, với việc từ sóc (ấp) này qua thôn nọ, hàng trăm hàng trăm người tiếp nhận Chúa Giê-xu mỗi ngày; họ được giải cứu khỏi áp bức của bệnh tật, sự chết bởi quyền năng Tin Lành rất diệu kỳ. Hàng ngàn người Xtiêng, Khơ-Me, Kinh… đã gia nhập vào “đại gia đình Tin Lành của Đấng Christ”. Từ đây các Giáo hạt Rô-ma, Giáo hạt Galati, Giáo hạt Phi-Líp được hình thành…

Do đặc điểm địa lý là tỉnh Bình Phước có đường biên giới tiếp giáp Campuchia và một số đồng bào Xtiêng có thể nói được tiếng Kome (Campuchia). Nên từ năm 1992 đến 1995 tại tỉnh Bình Phước, các đội truyền giáo đã được thành lập, cầu nguyện và huấn luyện để chuẩn bị truyền giáo sang Campuchia.

Đầu năm 1996, là thời điểm Đức Thánh Linh cho phép ba đội truyền giáo từ Việt Nam truyền giáo sang Campuchia: Đội truyền giáo 1: từ Sóc Giếng và Phú Lố, truyền giáo sang tỉnh Kampong Chàm; Đội truyền giáo 2: từ Lộc Ninh truyền giáo sang tỉnh Kara Ché và Đội truyền giáo 3: từ Bù Đốp truyền giáo sang tỉnh Mundukiri. Từ đó, Liên GH Khải Huyền đã được hình thành.

Đầu năm 1993 tại miền Trung, các nhà truyền giáo cũng chuyển lửa Linh đến các dân tộc H’rê, dân tộc Gia-rai… tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Kom Tum… Từ đó, Giáo hạt Sử Thi được thành lập…

Vào giữa năm 1993, các nhà truyền giáo đã mang sự sống Phúc Âm đến tại miền Bắc, từ thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng, đến thủ đô Hà Nội, rồi đến các tỉnh thành tại miền Bắc… Những thành viên đầu tiên của LĐTGPÂ tại miền Bắc đến từ Hội Thánh truyền thống, sau khi nghe Lời Chúa họ đã kinh nghiệm Báp-tem Thánh Linh và cùng bắt tay với một số con cái Chúa được trở về từ các trại tị nạn tại Hong Kong, hình thành những Hội Thánh đầu tiên tại miền Bắc – là tiền thân của Giáo hạt Y-sơ-ra-ên ngày nay.

Đầu năm 1999, một số Đầy Tớ Chúa từ Hải Phòng và Hà Nội đã có chuyến truyền giáo đầu tiên lên các khu vực Tây Bắc, nhưng đến năm 2003 các Hội Thánh H’Mong tại Tây Bắc mới được hình thành và là tiền thân của Giáo hạt Áp-ra-ham ngày nay. Điều đặc biệt là Mục sư Vừ Giàng Thào (Giáo hạt trưởng GH  Áp-ra-ham), đã tin Chúa vào những ngày đầu của năm 1989 qua đài Nguồn Sống, Mục sư vì cớ Danh Chúa Giê-xu đã vào tù lần đầu năm 1992 đến năm 1995, lần thứ nhì năm 1997 đến năm 2000.

Việc khai sinh, tồn tại, truyền giáo và phát triển LĐTGP qua mọi hình thức bách hại của gia đình, dòng tộc, chính quyền và giáo quyền trong giai đoạn này là một minh chứng sống động về công việc của Đức Thánh Linh, trong luồn gió mới – Báp-tem trong Đức Thánh Linh, với việc mọi ân tứ Thánh Linh, cùng quyền năng phép lạ và sự chữa lành… được khôi phục như Hội Thánh đầu tiên. Là lời khẳng định chắc chắn về tính xác thực những gì Đức Chúa Giê-xu và Lời Thánh Kinh đã phán:

“Ta sẽ lập Hội thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó”. (Mathio 16:18)

“…Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xachari 4:6)