Bạn đã biết đến Chúa chưa?

1. Chúa Jesus là ai?

1.1. Đây cũng là câu hỏi của Chúa Jesus cho người học trò Phi-e-rơ và đã được giải đáp: “Chúa Jesus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.” (Mathio 16:15)
1.2. Chúa Giê-xu vừa là Đức Chúa Trời (Người Việt Nam thường gọi là Ông Trời hay Thượng Đế), vừa là con người. Lời Đức Chúa Trời cho biết: “Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15)
“Chúa Giê-xu đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật” (Giăng 1:14)

1.3.  Chúa Jesus chính là câu trả lời cho chính bạn và nhân loại:
Nếu bạn cần một tôn giáo, một chân lý cho cuộc đời hoặc một triết lý sống…  “Chúa Jesus là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống duy nhất, chẳng bởi Chúa Jesus thì không ai đến cùng Cha Thiên Thượng để được cứu rỗi”. (Giăng 14:6; Công vụ 4:12 / BDM).
Nếu bạn đang mệt mỏi và cần sự bình an thật  Chúa Jesus nói với bạn: “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Chúa Jesus; Chúa Jesus sẽ cho bạn được an nghỉ.”; “Chúa Jesus để lại cho các con sự bình an trong tâm hồn. Chúa Jesus ban cho các con sự bình an, chẳng phải thứ bình an mong manh của trần gian. Lòng các con đừng bối rối, sợ hãi.” (Mat 11:28; Giăng 14:27 - HĐ).
Những điều Ngài đã làm cho bạn: Ngài đã sống đời sống trọn vẹn… chịu chết… sống lại… về trời sắm sẵn một nơi tốt nhất cho bạn…
Lời Đức Chúa Trời nói rằng: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 5:21)
Chúa Giê-xu đã đến để chỉ cho chúng ta con đường đến với Thượng Đế. Kinh Thánh chép chỉ có 1 cách duy nhất đến với Thượng đế là đức tin nơi Chúa Jesus Christ.

2. Vì sao tôi phải tin nhận Chúa?

Không Ai Có Thể Vào Được Thiên Đàng Chỉ Bởi Những Công Đức Tôn Giáo. Chỉ Có Một Cách Duy Nhất: Chúa Jesus Chính Là Câu Trả Lời. Ngài Chính Là Món Quà Tuyệt Vời Mà Thượng Đế Đã Ban Cho Chúng Ta.

Việc Duy Nhất Bạn Cần Làm Để Nhận Được Món Quà Này Là Nói Với Thượng Đế Rằng Con Cần Ngài.

Bạn Sẽ Được Chúa Tha Thứ Mọi Lỗi Lầm Của Bạn Và Nhận Được Món Quà Vào Nước Thiên Đàng Bởi Đức Tin.

Hôm Nay, Chúa Jesus Gõ Cửa Tấm Lòng Bạn Và Mong Muốn Bạn Mời Ngài Vào. Kinh Thánh Nói Rằng: Nếu Bạn Đặt Trọn Niềm Tin Mình Nơi Chúa Jesus Và Quay Lưng Với Tội Lỗi Mình, Bạn Sẽ Được Ở Thiên Đàng Với Chúa Đời Đời.


3. Làm thế nào để tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống chúng ta?

Nếu bạn muốn nhận Chúa là Cứu Chúa, là Chủ của đời mình, bạn hãy thầm nguyện lời cầu nguyện này từ tấm lòng bạn:
“Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì đã yêu thương con. Con biết mình đã phạm nhiều điều xấu xa. Xin Chúa tha tội con. Con tin rằng Chúa Jesus đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi con và Ngài đã sống lại từ cõi chết để con được ở với Ngài đời đời. Xin Chúa tiếp nhận con, cai trị cuộc đời con và khiến con nên một người mới theo ý muốn tốt lành của Ngài. Muốn thật hết lòng.”

4. Các Hội thánh Tin Lành gần nhất:

Chúng tôi có lời mời bạn tìm đến các nhà thờ Tin Lành hoặc những người đã đặt niềm tin vào Ngài. Tôi tin bạn sẽ không thất vọng. Khi bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu thì không có điều gì có thể ngăn cách bạn khỏi tình yêu tuyệt vời của Ngài.
Thượng Đế sẽ làm điều Ngài đã nói với bạn.
“Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, để tất cả những người tin nhân đấng ấy, không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh phúc.” (Giăng 3:16)
Hoặc bạn liên hệ với chúng tôi qua email & điện thoại để được hướng dẫn đến Hội Thánh gần nhất: liendoantruyengiaophucam@gmail.com / rev.ducle@gmail.com
# Miền Nam (VN) : Mục sư Dương Thị Thảo: 0909521253 / Mục sư Phan Anh Vũ: 0908658756
# Miền Trung (VN) : Mục sư Nguyễn Văn Minh: 0909874243 / Mục sư Đinh Thị Yến: 0343723197
# Miền Bắc (VN) : Mục sư Đinh Văn Tuyên: 0995071983 / Mục sư Sùng Dũng Thái: 0333878980
# Campuchia : Mục sư Mary Thou: (855) 972570700 / Mục sư Chuch Mon; (855) 977900414

Các bài giảng có liên quan từ Billy Graham

Bạn chọn gì? 

Có địa ngục không?

Cuộc sống ngắn ngủi