Lược Sử Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm

30 NĂM THÀNH LẬP (1988 – 2018)

Ngày 07 tháng 07 năm 1988, là khởi điểm Đức Thánh Linh đã thăm viếng mạnh mẽ trên một số Tôi Con Chúa, khi những con người này hạ mình xuống kiêng ăn cầu nguyện bảy ngày, trong một tư gia tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh…

Ngày 07 tháng 07 năm 1988, chính là thời điểm khai sinh Hội Thánh Tư Gia tại Việt Nam, với “phong trào Báp-tem trong Đức Thánh Linh” và cũng là ngày thành lập Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm (LĐTGPÂ), với các nguyên nhân sau:

 

  • Các Mục sư lãnh đạo và một số tín hữu đầu tiên của LĐTGPÂ đã được ảnh hưởng mạnh bởi sự thăm viếng của Đức Thánh Linh trong thời điểm này và cùng ao ước giữ lửa phục hưng của Thánh Linh, như trong Lê-vi ký 6:9 “lửa của bàn thờ giữ cho cháy luôn.”.
  • Tên LĐTGPÂ được đặt có ý nghĩa như sau: “Liên Đoàn”– Nghĩa là liên kết những người hầu việc Chúa, những đoàn thể, cũng như các tín hữu cùng một lòng tín kính Đức Chúa Trời, cùng được cứu rỗi bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, cùng một trách nhiệm trong quyền năng, ân tứ Đức Thánh Linh, chung một khải tượng: Ra đi “Truyền Giáo Phúc Âm” – hay ra đi để công bố sự cứu rỗi bởi Cứu Chúa Giê-xu – cho các dân tộc, cho đồng bào Việt Nam, cũng như các quốc gia lân cận và xây dựng Hội Thánh Phúc Âm, trên tinh thần – Hội Thánh yêu thương nhau như một gia đình, tiếp tục rao giảng Phúc Âm và môn đệ hóa cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại…Như khải tượng: “Hãy mở rộng nơi trại ngươi, giương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật hẹp; hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc! Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả; dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư.” (Esai 54:2-3).
  • LĐTGPÂ được Chúa kêu gọi để “giảng Tin Lành cho muôn dân”và đặc biệt chú ý đến việc truyền giáo cho đồng bào dân tộc tại những nơi khó khăn… hầu quyền năng Tin Lành bởi Thánh Linh, sẽ đem lại sự thay đổi cho những người nghèo khó, vùng sâu – vùng xa, được kinh nghiệm thịnh vượng thuộc linh, góp phần xây dựng Hội Thánh mạnh mẽ và ổn định quê hương – đất nước.

Cảm tạ Chúa, những thành viên đầu tiên của LĐTGPÂ đã như tắm mình trong dòng thác tuôn đổ của Đức Thánh Linh… Hội Thánh tại Việt Nam như được viết tiếp những trang sử mới trong sách “Công Vụ Các Sứ Đồ”, mở ra một thời kỳ mới trong sự vận hành mạnh mẽ của Đức Thánh Linh với nhiều tấm lòng được đụng chạm để có những đời sống tận hiến cho chánh nghĩa Đấng Christ… Trong sự vận hành mạnh mẽ của Đức Thánh Linh, hàng trăm nhà truyền giáo tình nguyện đã ra đi trên mọi miền đất nước, với những ân tứ Thánh Linh và quyền năng dấu kỳ phép lạ được Chúa Thánh Linh bày tỏ… Qua đó, hàng ngàn đến hàng chục ngàn người của nhiều dân tộc khác nhau đã tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu, trên mọi miền đất nước…

 

“Hội Thánh Tư Gia” nói chung và LĐTGPÂ nói riêng với phong trào Báp-tem trong Đức Thánh Linh đã được thành lập… Đây cũng là thời điểm nhiều người được dấy lên để bước vào “cánh đồng thuộc linh” và được Chúa chọn để trở nên những lãnh đạo của nhiều Giáo hội Tin Lành. Để ngày hôm nay, sau ba mươi năm, hàng trăm Hội Thánh thầm lặng, lẫn công khai được hình thành và phát triển trên khắp các tỉnh thành tại Việt Nam và những quốc gia lân cận… qua những con người “chẳng ra gì” như mô tả của Thánh Kinh, sáchCô-rinh-tô thứ I, chương 1, câu 26 đến 31:

 

“Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta; hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.”

 

Thật Lời Thánh Kinh đã ứng nghiệm cách diệu kỳ, khi “những bàn chân rao giảng Tin Lành” bằng lòng bước theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh:

Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành… Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.” (Mác 16: 17,18,20)

 

Những Lời Đức Chúa Giê-xu phán hứa với các môn đệ Ngài trong Hội Thánh đầu tiên thể nào, thì trong giai đoạn này được ứng nghiệm cách lạ lùng:

Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công vụ 1:8)

 

Có thể nói, Thành phố Hồ Chí Minh như “thành Giê-ru-sa-lem” (nay là Giáo hạt Tiên Tri) và “Tin Lành là quyền phép để cứu mọi kẻ tin đã lan nhanh đến những khu vực phụ cận như những “xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri…” . Đức Thánh Linh đã đến trên các tỉnh thành, giống như những gì Ngài đã làm tại Thành phố        Hồ Chí Minh và thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều lần; để thêm nhiều nhà truyền giáo được sai đi, nhiều tội nhân tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu, nhiều dân tộc được giải thoát khỏi quyền của sự tối tăm,      mê tín, nghèo đói… hầu Danh Đức Chúa Giê-xu được vinh hiển…

 

Tháng 05.1989, tại Cao nguyên Di Linh, lửa Thánh Linh lại tiếp tục bừng cháy đến cộng đồng dân tộc Koho, một số thành viên trong LĐTGPÂ (những nhà truyền giáo tiên phong ngày ấy hiện nay là những Mục sư lãnh đạo trong Ban Điều Hành – LĐTGPÂ), đã khởi sự truyền giáo mở Hội Thánh tại Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng cho đồng bào dân tộc Koho (nay là Giáo hạt Ma-thi-ơ).

Cũng trong thời gian này, Đức Thánh Linh đã hành động rất mạnh mẽ tại thôn 2 (xã Tân Thượng, huyện Di Linh), Đoàn truyền giáo đã đi “từ nhà này sang nhà khác”, từ đầu thôn đến cuối thôn… hầu hết những đồng bào Koho trong thôn 2, xã Tân Thượng, huyện Di Linh, đã quay trở lại tiếp nhận Chúa chỉ trong vài ngày… Đâu đó trong thôn bắt đầu vọng lên những lời hát tạ ơn sự cứu chuộc và chữa lành của Chúa… những âm thanh cầu nguyện trong tiếng mới bắt đầu vang vang trong từng căn nhà sàn, tưởng như vượt mọi không gian và thời gian, chẳng kể ngày hay đêm khuya, những lời cầu nguyện vang vọng, tuôn trào“như sông nước hằng sống… chảy từ lòng mình” (Giăng 7:38a)… Những giờ nhóm kéo dài từ chiều đến 2 – 3 giờ sáng hôm sau… những con mắt mở to trong ánh đèn dầu leo lét, mặt cho những ngọn gió lạnh lùng, như vô tình lùa vào nhà sàn đơn sơ qua những tấm ván hở… cũng không ngăn được những tấm lòng khát khao Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời… mặt cho thời gian cứ dần trôi sang ngày hôm sau; mặt cho gió lạnh buốt về đêm; mặt  cho sê-sa dòm ngó, bắt bớ… đã nhiều lần người truyền đạo đã ngưng bài giảng và lại giảng tiếp bài giảng khác… vì dân sự khao khát Lời Chúa… khát khao của những tấm lòng với “tình yêu Chúa ban đầu”… và từ đây những Hội Thánh Samuel, Hội Thánh An-ti-ốt được hình thành trên cao nguyên Lâm Đồng…

 

Cuối năm 1989 và đầu năm 1990, qua nhiều con người được cứu trong Danh Cứu Chúa Giê-xu và được thay đổi bởi phép lạ từ năng quyền của Đức Thánh Linh, Hội Thánh tiếp tục mở rộng ra toàn tỉnh Lâm Đồng: Tại huyện Đơn Dương, Tin Lành quyền năng đã đến với dân tộc Ch’ru (nay là GH Luca). Từ đây, Hội Thánh Chúa đã truyền giáo cho dân tộc Ralay và dân tộc Chăm tại tỉnh Ninh Thuận…

 

Cuối năm 1990, từ những Hội Thánh đầu tiên tại Huyện Di Linh (Lâm Đồng), những nhà truyền giáo tình nguyện được Đức Thánh Linh hướng dẫn băng rừng, vượt sông đến với dân tộc Mạ và dân tộc M’Nông tại tỉnh Đắk Nông và tỉnh Đắk Lắk, từ đây Giáo hạt Giăng được hình thành để tiếp tục thắp sáng Tin Lành quyền năng với lửa Thánh Linh đến với các phần còn lại của cao nguyên đất đỏ bazan…

 

Đầu năm 1991, một số con cái Chúa dân tộc Mạ, từ Đắc Nông di chuyển sang xã Phi Liêng (huyện Đam Rông, Lâm Đồng), truyền giáo và thành lập Hội Thánh tại đây, từ đó Giáo hạt Công vụ (viết tắt của Công vụ các sứ đồ) được hình thành bao gồm dân tộc Mạ, dân tộc Koho và dân tộc Kinh, bao gồm 2 huyện : Đam Rông và Lâm Hà, thuộc tỉnh Lâm Đồng.

 

Cuối năm 1991 và đầu năm 1992, một khu vực cách thành phố Hồ Chí Minh 100 Km về phía Tây là tỉnh Bình Phước (tỉnh Sông Bé lúc bấy giờ) những nhà truyền giáo đã ngập chìm trong “cơn dư chấn thuộc linh”, với việc từ sóc (ấp) này qua thôn nọ, hàng trăm hàng trăm người tiếp nhận Chúa Giê-xu mỗi ngày; họ được giải cứu khỏi áp bức của bệnh tật, sự chết bởi quyền năng Tin Lành rất diệu kỳ. Hàng ngàn người Xtiêng, Khơ-Me, Kinh… đã gia nhập vào “đại gia đình Tin Lành của Đấng Christ”. Từ đây các Giáo hạt Rô-ma, Giáo hạt Galati, Giáo hạt Phi-Líp được hình thành…

 

Do đặc điểm địa lý là tỉnh Bình Phước có đường biên giới tiếp giáp Campuchia và một số đồng bào Xtiêng có thể nói được tiếng Kome (Campuchia). Nên từ năm 1992 đến 1995 tại tỉnh Bình Phước, các đội truyền giáo đã được thành lập, cầu nguyện và huấn luyện để chuẩn bị truyền giáo sang Campuchia.

Đầu năm 1996, là thời điểm Đức Thánh Linh cho phép ba đội truyền giáo từ Việt Nam truyền giáo sang Campuchia: Đội truyền giáo 1: từ Sóc Giếng và Phú Lố, truyền giáo sang tỉnh Kampong Chàm; Đội truyền giáo 2: từ Lộc Ninh truyền giáo sang tỉnh Kara Ché và Đội truyền giáo 3: từ Bù Đốp truyền giáo sang tỉnh Mundukiri. Từ đó, Liên GH Khải Huyền đã được hình thành.

 

Đầu năm 1993 tại miền Trung, các nhà truyền giáo cũng chuyển lửa Linh đến các dân tộc H’rê, dân tộc Gia-rai… tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Kom Tum… Từ đó, Giáo hạt Sử Thi được thành lập…

 

Vào giữa năm 1993, các nhà truyền giáo đã mang sự sống Phúc Âm đến tại miền Bắc, từ thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng, đến thủ đô Hà Nội, rồi đến các tỉnh thành tại miền Bắc… Những thành viên đầu tiên của LĐTGPÂ tại miền Bắc đến từ Hội Thánh truyền thống, sau khi nghe Lời Chúa họ đã kinh nghiệm Báp-tem Thánh Linh và cùng bắt tay với một số con cái Chúa được trở về từ các trại tị nạn tại Hong Kong, hình thành những Hội Thánh đầu tiên tại miền Bắc – là tiền thân của Giáo hạt Y-sơ-ra-ên ngày nay.

 

Đầu năm 1999, một số Đầy Tớ Chúa từ Hải Phòng và Hà Nội đã có chuyến truyền giáo đầu tiên lên các khu vực Tây Bắc, nhưng đến năm 2003 các Hội Thánh H’Mong tại Tây Bắc mới được hình thành và là tiền thân của Giáo hạt Áp-ra-ham ngày nay. Điều đặc biệt là Mục sư Vừ Giàng Thào (Giáo hạt trưởng GH  Áp-ra-ham), đã tin Chúa vào những ngày đầu của năm 1989 qua đài Nguồn Sống, Mục sư vì cớ Danh Chúa Giê-xu đã vào tù lần đầu năm 1992 đến năm 1995, lần thứ nhì năm 1997 đến năm 2000.

 

Việc khai sinh, tồn tại, truyền giáo và phát triển LĐTGP qua mọi hình thức bách hại của gia đình, dòng tộc, chính quyền và giáo quyền trong giai đoạn này là một minh chứng sống động về công việc của Đức Thánh Linh, trong luồn gió mới – Báp-tem trong Đức Thánh Linh, với việc mọi ân tứ Thánh Linh, cùng quyền năng phép lạ và sự chữa lành… được khôi phục như Hội Thánh đầu tiên. Là lời khẳng định chắc chắn về tính xác thực những gì Đức Chúa Giê-xu và Lời Thánh Kinh đã phán:

“Ta sẽ lập Hội thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó”. (Mathio 16:18)

“…Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xachari 4:6)

Brief History of Inter Evangelism Movement 30th Anniversary (1988-2018)

In July, 7th, 2018 was a date when the Holy Spirit mightily visited some of His children when they humbled themselves, fasting and praying for 7 days straight in one member’s house in Phu Nhuan District, HCM city.
It was the time when House Church was born in Viet Nam with a movement of being filled with the Holy Spirit. Inter Evangelism Movement (I.E.M) was also founded at that same day, and below are some reasons for it:

· Early pastors, leaders and believers of I.E.M had been strongly affected by the visitation of the Holy Spirit during that time, and together they wanted to sustain the revival fire of the Holy Spirit as said in Leviticus 6:9, “The fire must be kept burning on the altar.”

· The name Inter Evangelism Movement comprises of: First “Inter”, meaning connecting God’s ministers, Christian organizations as well as believers, those who had a heart and holy fear unto God, saved by Jesus Christ, having the same responsibility and gifts of the Holy Ghost and with the same vision. Secondly, “Evangelism Movement”, meaning going out to declare the salvation by Jesus Christ to every tribe, people of Viet Nam and surrounding countries and to build up Gospel Church according to the spirit of church being in love with each other as family members, proclaiming and making discipleship consistently till Jesus’ return which is align with vision stated in Isaiah 54:2-3, “Enlarge the site of your tent, stretch out the curtains of your dwellings, do not hold back. Lengthen your ropes and drive your stakes deep. For you will spread out to the right and left; your descendants will dispossess the nations and inhabit the desolate cities.”

· I.E.M is called by God to preach “the gospel to all peoples” and especially to minority groups of people in poor areas, thereby the power of the Gospel by the Holy Spirit would bring changes to those living in poverty in remote areas and they would experience God’s prosperity spiritually which in turn contributes in the building of strong church and stabilize the nation.

We give thanks to God, early members of I.E.M had soaked themselves in the flood river of the Holy Spirit. It seems like the church of Viet nam has been writing new chapters of “the Book of Acts.” This movement paved the way for new era for the Holy Spirit to move mightily with hearts being touched to mobilize devoted believers to live for the cause of Christ. With the working and moving of the Holy Ghost, hundreds of voluntary missionaries clothed with spiritual gifts and His power have gone to every corner of the nation, and many signs and wonders have been manifested by the Holy Spirit. And as a result tens of thousands to hundreds of thousands of people coming from various people groups all over the nation received Christ as their Lord and Savior.


“House Church” generally and I.E.M separately with the movement of being filled with the Holy Spirit had been established. It was the time when many were raised up to go into “spiritual field” and were chosen by God to become leaders of many evangelical denominations. And today, 30 years later, hundreds of underground as well as legal churches have been started in every province of Viet Nam and neighboring countries. And God uses lowly people to do it as it is described in I Corinth 1:26-31:

Brothers, consider the time of your calling: Not many of you were wise by human standards; not many were powerful; not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise; God chose the weak things of the world to shame the strong. He chose the lowly and despised things of the world, and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast in His presence. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God: our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, as it is written: “Let him who boasts boast in the Lord.”

For sure, the Scriptures indeed came to pass when, “the foot of the gospel preachers,” are willing to follow the leading of the Holy Spirit:


Mark 16:17-18, 20, “And these signs will accompany those who believe: In My name they will drive out demons; they will speak in new tongues; they will pick up snakes with their hands, and if they drink any deadly poison, it will not harm them; they will lay their hands on the sick, and they will be made well. And they went out and preached everywhere, and the Lord worked through them, confirming His word by the signs that accompanied it.”

The words that Jesus had spoken to His disciples in the Early Church are now being fulfilled:

Acts 1:8, “But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be My witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.”

It can be said that Ho Chi Minh city is like the city of Jerusalem (for now it is Prophet Regional Church) and “The Gospel is the power of God for salvation to everyone who believes” have rapidly spread to surrounding regions, which are our “Judea and Samaria…” The Holy Spirit moved in provinces just as what He did in the city of HCM, even stronger than that in the city and many more missionaries sent out, more sinners accepted the gift of salvation of Jesus, many people groups set free from the power of darkness, superstition and poverty…for the Name of Jesus to be glorified.

In May, 1989 in Di Linh plateau the fire of the Holy Spirit continued spread to K Ho community, some of I.E.M members who were pioneer missionaries at the time are now members in I.E.M leadership board. They began to preach the gospel and started churches in Di Linh commune, Lam Dong province to their own people, K Ho, now we know it as Mathew regional church.

At the same time, the Holy Ghost also moved fiercely in one village in Tan Thuong ward, Di Linh. Missionary team had gone from house to house, from the first to the last house in the village and the outcome was that most K Ho villagers came to Christ in just a few days. And people began to make sounds of singing and giving thanks to God for His salvation and healing. Not only, sounds of people praying in new tongues heard in every stilt house, it was like the sound were going beyond time and space. Their singing and praying went on day and night as if “rivers of life flowing out of their hearts.” (John 7:38a). Prayer meetings usually wouldn’t finish till 2 or 3am next morning. The people were so alert with eyes opened wide, praying in the gloomy light shining from oil lamps though freeze winds beating up their simple stilt houses through cracked wooden wall almost all and every night. But it just could not stop those hearts from longing for the living Word of God. No matter how fast time went, no matter how cold the weather was, no matter how great persecution was or gumshoed by police they were steadfast. There were many times when preachers had to stop his message but before long he preached another message as the people were hungry for the Word, and the desire of their heart with their first love for God. As result of this Samuel and Antiot church were started in Lam Dong plateau.

By the end of 1989 and early 1990, through the many people who were saved by Jesus and changed by the miracle of the Holy Spirit, church continued its spread to whole Lam Dong: local such as Don Duong, Gospel of power came to Chu-ru people group (Luke regional church). And from this place church of God went preaching the gospel to Ralay and Cham people groups in Ninh Thuan.

By the end of 1990, from newly established churches in Di Linh, voluntary missionaries with the leading of the Holy Spirit crossed forests, rivers and brought gospel to people groups of Ma and M’Nong in Dak Nong and Dak Lak, and from here regional church of John have consistently lit up the light of the gospel and fire of the Holy Spirit to the rest of raddle plateau.

Early 1991, some Ma believers from Dak Nong moved to Phi Lieng (Dam Rong – Lam Dong province) with the gospel and started church there (now is regional church of Acts) which is comprised of Ma, K Ho and Kinh people groups in Dam Rong and Lam Ha, Lam Dong province.

And by the end of 1991 and early 1992, in Binh Phuoc (called Song Be at the time) which is 100km away from HCM city to the North West, missionaries had experienced a great earthquake spiritually and hundreds of people from every village believed Jesus on a daily basis, they got delivered from the oppression of diseases, death by the amazing power of the gospel. Thousands of Stieng, Khmer and Kinh villagers… have come into Christ’s gospel family. Since then, regional churches of Romans, Galatians and Philippians had been founded.

Geographically, Binh Phuoc shares national border with Cambodia, more than that some Stieng speak Khmer, which is spoken by most in Cambodia, fluently, so from 1992 to 1995 missionary teams have been formed, trained and prayed in preparation for Cambodia mission outreach.

Early 1996, the Holy Spirit allowed 3 missionary teams from Viet Nam to do outreach mission in Cambodia: First team from Soc Gieng went outreaching in Kampong Cham, second team went from Loc Ninh to Kara Che and third team from Bu Dop to Mundukiri. It was during this time that regional church of Revelation started.

And early 1993 in the central of the nation, missionaries also brought fire of the Holy Ghost to the people group of H’re, Gia-rai in Quang Ngai, Gia-lai and Kon Tum province, this is where regional church of Poems is located.

And in the mid of 1993, missionaries brought gospel to the North, they went from Hai Phong up to Ha Noi and provinces in the North. Early members of I.E.M in the North were from traditional church, but after listening to the Word they experienced the Holy Spirit and they worked with believers who came back from refugee camp in Hong Kong and together they started church in the North, which is forerunner for Israel regional church nowadays.

In the beginning of 1999, some ministers from Ha Noi and Hai Phong conducted their first outreach mission to North West area, but H’Mong churches had not been founded until 2003, also a foundation for Abraham regional church now. Especially, pastor Vu Giang Thao who received Christ in early days of 1999 through Far East Broadcasting program, and now is the president of this regional church, was put into prison in 1995 because of Christ’s sake for the first time and for the second time in 2000.

The birth, survival, outreaching and development of I.E.M through all kinds of persecution from family, clan, government and even religious leaders during those time are obvious evidence of the work of Holy Spirit, with new winds blow, baptism in the Holy Spirit, Spiritual gifts and His power to perform signs and wonders and healings…being restored as we have seen in the Early Church. This is a head-on affirmation of the reality concerning what God and His written Word declare:

Mathew 16:18, “and on this rock I will build My church, and the gates of Hades will not prevail against it.”

Zechariah 4:6, “This is the word of the LORD to Zerubbabel: Not by might nor by power, but by My Spirit, says the LORD of Hosts.”