Liên Hệ

[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span=”5″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”640px” bg=”599″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”15% 53%”]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”7″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”640px” height__sm=”650px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”66″ width__sm=”78″ position_x=”50″ position_y=”50″ text_align=”left”]

[gap]

Liên hệ

LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM / Mục sư LÊ MINH ĐỨC (INTER EVANGELISTIC MOVEMENT)

Email : liendoantruyengiaophucam@gmail.com / rev.ducle@gmail.com
Mục sư LÊ MINH ĐỨC : 090 925 1970
Mục sư DƯƠNG THỊ THẢO : 090 952 1253
Mục sư NGUYỄN VĂN MINH : 090 987 4243
Mục sư K’ KEM : 098 931 2514.

[gap height=”5px”]

[divider width=”98px”]

[gap height=”15px”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]