NGƯỜI LÃNH ĐẠO KHIÊM NHƯỜNG (Ph.6) MS Giăng – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM