RÈN THỬ NHÂN CÁCH (Ph.cuối / Ch.IX / LÃNH ĐẠO) Mục sư Lê Minh Đức – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM