S.O.C : ÁNH SÁNG CỦA CUỘC SỐNG – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/2015.