S.O.C : ĐỨC TIN LÀ GÌ – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/2015.