S.O.C : SỰ CAO TRỌNG CỦA ĐẤNG CHRIST – MS David – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/2015.