Bài Giảng

Online Thánh Nhật 20.11.22': ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN (Col 4:2-6) MS Phan Anh Vũ - LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO

Chào Mừng Hội Thánh Đến Với Buổi Nhóm Chúa Nhật - 13/11/2022

Chào Mừng Hội Thánh Đến Với Buổi Nhóm Chúa Nhật - 06/11/2022

Online CN 30-10-22 : 'SANH BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI ĐẮC THẮNG THẾ GIAN & MA QUỈ' - MS Lê Minh Đức - LĐTGPÂ

Online Thánh Nhật 16-10-2022: 'ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN' - Mục sư Phan Anh Vũ LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM

Online Thánh Nhật 09-10-2022:
'CHÚA BIẾT TÔI' - Ms Ngô Hùng Cường
LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM

Online Thánh Nhật 02-10-2022: 'ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN' - Mục sư Phan Anh Vũ LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM

Online Thánh Nhật 25-09-2022: 'VƯƠNG QUỐC CHÚA & ANH HÙNG ĐỨC TIN' - Ps JOHN & Ps BRUCE - LĐTGPÂ - IEM

XEM THÊM TẠI ĐÂY