BÁP-TEM TRONG TÌNH YÊU CỦA CHA (Ph.16) Pastor PAUL YA. – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM