HẠ MÌNH SẼ NHẬN CAO TRỌNG (A / Ph.8) MS Phi-e-rơ & MS Giăng – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM