HẠ MÌNH SẼ NHẬN CAO TRỌNG (B / Ph.9) MS Giăng – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM