LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC GIẢI CỨU – MS Lê Minh Đức (T.6B / HP.3 / HK.II / F.I) LĐTGPÂ – IEM