S.O.C : HUYẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO – 03/22015.