S.O.C : LÀM SAO CHÚNG TA TRÁNH KHỎI ĐƯỢC – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/2015.