S.O.C : SỰ ĂN NĂN THẬT – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/2015.