HẠ MÌNH SẼ NHẬN CAO TRỌNG (C / Ph.10) MS Giăng – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM