HẠ MÌNH SẼ NHẬN CAO TRỌNG (Kết / Ph.11) MS Phi-e-rơ – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM