HÔN NHÂN CƠ ĐỐC (Ph.1) MS Luca – S.O.M – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM