Video

ĐỀN THỜ ĐẸP LÒNG CHÚA – Mục sư Lê Minh Đức (Ph.2 / Lễ CH NN GH YSORAEL) LĐTGPÂ – IEM

Lễ Cung Hiến Nhà Nguyện GH Y-SƠ-RA-ÊN / Phần 2: “ĐỀN THỜ ĐẸP LÒNG CHÚA” (II Sử Ký 7: 1-3) Mục sư Lê Minh Đức / 08.2019. LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM / Mục sư LÊ MINH ĐỨC (INTER EVANGELISTIC MOVEMENT) : 29 PHAN BÁ PHIẾN (A.20 – K.300 CỘNG HÒA), PHƯỜNG 12, QUẬN …

ĐỀN THỜ ĐẸP LÒNG CHÚA – Mục sư Lê Minh Đức (Ph.2 / Lễ CH NN GH YSORAEL) LĐTGPÂ – IEM Read More »

HT Phao-Lô Ngợi Khen Chúa + MS Lê Minh Đức: HÃY AN VUI – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM

“HÃY AN VUI” (Ma-thi-ơ 11: 28-30) Mục sư Lê Minh Đức / Hội Thánh Phao-Lô – GH Y-sơ-ra-ên / 08.2019. LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM / Mục sư LÊ MINH ĐỨC (INTER EVANGELISTIC MOVEMENT) : 29 PHAN BÁ PHIẾN (A.20 – K.300 CỘNG HÒA), PHƯỜNG 12, QUẬN TÂN BÌNH, SÀI GÒN – VIỆT NAM. …

HT Phao-Lô Ngợi Khen Chúa + MS Lê Minh Đức: HÃY AN VUI – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM Read More »

LUẬT THÁNH LINH SỰ SỐNG – Mục sư Lê Minh Đức – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM

“LUẬT THÁNH LINH SỰ SỐNG” (Rô-ma 7:14 – 8:2) Mục sư Lê Minh Đức / Hội Thánh Galile – Hà Nội / GH Y-sơ-ra-ên / 08.2019. LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM / Mục sư LÊ MINH ĐỨC (INTER EVANGELISTIC MOVEMENT) : 29 PHAN BÁ PHIẾN (A.20 – K.300 CỘNG HÒA), PHƯỜNG 12, QUẬN TÂN …

LUẬT THÁNH LINH SỰ SỐNG – Mục sư Lê Minh Đức – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM Read More »

HÃY QUÝ TRỌNG TÌNH BẠN CƠ ĐỐC – Mục sư Lê Minh Đức (Việt + Campuchia) IEM Youth Camp 10/2019

“HÃY QUÝ TRỌNG TÌNH BẠN CƠ ĐỐC” (Giăng 15: 12-14) Mục sư Lê Minh Đức (Việt + Campuchia) Trại Thanh Niên Campuchia 10/2019 / I.E.M CAMBODIA YOUTH CAMP 2019 / THEME: “TOGETHER TO RUN & BE ON FIRE WITH HOLY SPIRIT” (Matthew 3 :11b; Acts 1:8; 9:31)/ October 24th – 27th, 2019 in Cambodia. LIÊN …

HÃY QUÝ TRỌNG TÌNH BẠN CƠ ĐỐC – Mục sư Lê Minh Đức (Việt + Campuchia) IEM Youth Camp 10/2019 Read More »

ĐỪNG ĐÁNH MẤT CƠ HỘI – Mục sư Lê Minh Đức – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM

“ĐỪNG ĐÁNH MẤT CƠ HỘI” (Nhã Ca 5: 1-6) Mục sư Lê Minh Đức / 09.2019. LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM / Mục sư LÊ MINH ĐỨC (INTER EVANGELISTIC MOVEMENT) : 29 PHAN BÁ PHIẾN (A.20 – K.300 CỘNG HÒA), PHƯỜNG 12, QUẬN TÂN BÌNH, SÀI GÒN – VIỆT NAM. Email : liendoantruyengiaophucam@gmail.com / …

ĐỪNG ĐÁNH MẤT CƠ HỘI – Mục sư Lê Minh Đức – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM Read More »