ĐỪNG ĐÁNH MẤT CƠ HỘI – Mục sư Lê Minh Đức – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM

“ĐỪNG ĐÁNH MẤT CƠ HỘI” (Nhã Ca 5: 1-6) Mục sư Lê Minh Đức / 09.2019. LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM / Mục sư LÊ MINH ĐỨC (INTER EVANGELISTIC MOVEMENT) : 29 PHAN BÁ PHIẾN (A.20 – K.300 CỘNG HÒA), PHƯỜNG 12, QUẬN TÂN BÌNH, SÀI GÒN – VIỆT NAM. Email : liendoantruyengiaophucam@gmail.com / rev.ducle@gmail.com Tel: Mục sư LÊ MINH ĐỨC : 090 925 1970; Mục sư DƯƠNG THỊ THẢO : 090 952 1253; Mục sư NGUYỄN VĂN MINH : 090 987 4243 và Mục sư K’ KEM : 098 931 2514.