HÃY QUÝ TRỌNG TÌNH BẠN CƠ ĐỐC – Mục sư Lê Minh Đức (Việt + Campuchia) IEM Youth Camp 10/2019

“HÃY QUÝ TRỌNG TÌNH BẠN CƠ ĐỐC” (Giăng 15: 12-14) Mục sư Lê Minh Đức (Việt + Campuchia) Trại Thanh Niên Campuchia 10/2019 / I.E.M CAMBODIA YOUTH CAMP 2019 / THEME: “TOGETHER TO RUN & BE ON FIRE WITH HOLY SPIRIT” (Matthew 3 :11b; Acts 1:8; 9:31)/ October 24th – 27th, 2019 in Cambodia. LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM / Mục sư LÊ MINH ĐỨC (INTER EVANGELISTIC MOVEMENT) : 29 PHAN BÁ PHIẾN (A.20 – K.300 CỘNG HÒA), PHƯỜNG 12, QUẬN TÂN BÌNH, SÀI GÒN – VIỆT NAM. Email : liendoantruyengiaophucam@gmail.com / rev.ducle@gmail.com Tel: Mục sư LÊ MINH ĐỨC : 090 925 1970; Mục sư DƯƠNG THỊ THẢO : 090 952 1253; Mục sư NGUYỄN VĂN MINH : 090 987 4243 và Mục sư K’ KEM : 098 931 2514.

44 thoughts on “HÃY QUÝ TRỌNG TÌNH BẠN CƠ ĐỐC – Mục sư Lê Minh Đức (Việt + Campuchia) IEM Youth Camp 10/2019”

 1. Pingback: تصنيف جامعة المستقبل

 2. Pingback: mosberg

 3. Pingback: Business leadership training in Egypt

 4. Pingback: Refereed articles

 5. Pingback: regional

 6. Pingback: Higher education in economics

 7. Pingback: the best postgrad study in Egypt

 8. Pingback: academic programs at the College of Engineering

 9. Pingback: MBA admission requirements

 10. Pingback: buy cvv

 11. Pingback: https://www.kooky.domains/post/the-legal-landscape-of-web3-domain-name-ownership

 12. Pingback: https://www.kooky.domains/web3-domains-for-sale

 13. Pingback: https://www.kooky.domains/post/the-evolution-of-domains-from-traditional-to-web3

 14. Pingback: https://www.kooky.domains/web3-domains

 15. Pingback: https://www.kooky.domains/post/understanding-the-differences-between-web2-and-web3-domains

 16. Pingback: https://www.kooky.domains/post/cryptocurrency-focused-web3-domains

 17. Pingback: Undergraduate programs

 18. Pingback: Finance degree

 19. Pingback: sudoku

 20. Pingback: grandpashabet

 21. Pingback: 토렌트 사이트

 22. Pingback: porn

 23. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 24. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 25. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 26. Pingback: https://exotichousedispensary.com/product/crumpets-disposable-vape/

 27. Pingback: fuck google

 28. Pingback: https://ccaps.net/

 29. Pingback: Luce lineare LED

 30. Pingback: cage de mma

 31. Pingback: appareil fitness

 32. Pingback: kerassentials

 33. Pingback: fuck google

 34. Pingback: Fiverr Earn

 35. Pingback: Fiverr Earn

 36. Pingback: Fiverr Earn

 37. Pingback: Fiverr Earn

 38. Pingback: Fiverr Earn

 39. Pingback: porn

 40. Pingback: sikiş

 41. Pingback: อุปกรณ์ อุตสาหกรรม

 42. Pingback: poolvilla pattaya

 43. Pingback: african grey parrot for sale near me

Comments are closed.