S.O.C : ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI HUYẾT – MS David – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/2015.