S.O.C : HUYẾT – LỜI GIẢI ĐÁP CHO MỌI SỰ – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/2015.