S.O.C : QUYỀN NĂNG CỦA SỰ TÁI DÂNG – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/2015.