S.O.C : THU HÚT SỰ CHÚ Ý CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM