SỰ KÊU GỌI CỦA CHÚA (Ph.1) MS Phi-e-rơ – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM