S.O.C : NHÌN THẤY ĐỨC CHÚA TRỜI – MS David – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/2015.