ĐỨC THÁNH LINH (Ph.25) – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – MS GIA – CƠ.