QUYỀN LÀM CON (Ph.03) – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – MS MÁC – VIỆT + H’MÔNG.