BÀI HỌC CHỜ ĐỢI (A / Ph.15) MS Giăng – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM