CÁCH CHÚA GIÊ XU XỬ LÝ MA QUỈ – Mục sư Lê Minh Đức (T.2B / HP.3 / HK.II / F.I) LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO