Chào Mừng Hội Thánh Đến Với Buổi Nhóm Chúa Nhật 13/09/2020 – Facebook

https://www.facebook.com/rev.ducle/videos/2820123224891773