DI SẢN ĐỂ LẠI – MS PHAO LÔ – 04.2014 – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM