Hội thánh Tin Lành Galile 29/3/2020

https://www.facebook.com/746707525712043/videos/1542282965930297/?v=1542282965930297