KINH THÁNH & ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN (Ph.cuối) MS.TS Mác – 05/2015 – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM