S.O.C : NHÀ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – MS David – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/2015