S.O.C : NHỮNG QUY LUẬT CỦA QUYỀN PHÉP – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM