THẨM QUYỀN SIÊU NHIÊN CỦA KINH CỰU ƯỚC (Ph.5) MS.TS Mác 05/2015 – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM