Hãy cùng ra mắt thờ phượng Chúa và lắng nghe lời Ngài. Chủ để: Kỳ Tận Thế Ma-thi-ơ 24:1-14

https://www.facebook.com/746707525712043/videos/542242549817007/?v=542242549817007