Hội thánh Tin Lành Galile – Nhóm Chúa Nhật ngày 05/04/2020

Hội thánh Tin Lành Galile – Nhóm Chúa Nhật ngày 05/04/2020

https://www.facebook.com/746707525712043/videos/175291443456333/?v=175291443456333