KẾ HOẠCH CỦA CHÚA – MS MÁC – 04.2014 – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM

[ux_video url=”https://youtu.be/cAgQVZGOHzU”]