S.O.C : BÁP-TEM BẰNG LỬA – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM