S.O.C : LỜI LÀM CHỨNG VỀ SỰ SỐNG – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM