CÁNH CỔNG CỦA MANASE – MS Danien (S.O.C) – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/2015