TÌNH YÊU CỦA CHÚA – Ps.Raham – 02.2015 – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM